Thursday, November 09, 2006

Het gebeurt maar zelden dat ik bericht over nieuwe aanwinsten in deze of gene collectie. Weinig mensen liggen dan ook wakker, denk ik, van wat er zo allemaal in mijn kast staat qua studentica of andere verzamelingen. Deze week kreeg ik echter een fijn werkje thuisgestuurd wat ik een tijdje geleden had besteld bij een antiquariaat in Nederland.

Vademecum Voor Den Student

Het Vademecum voor den Student is een Nederlands studentenliedboekje. Mijn uitgave is de vijfde druk, daterend uit 1882. Het bevat naast een hoop liedjes uit bekende, en minder bekende, operas ook een aantal interessante versies van liedjes die nu ook nog worden gezongen. Daarnaast vinden we een aantal teksten terug die aantonen dat er een studentikoze traditie moet hebben bestaan in het Nederland van die periode.

Een boeiende aanvulling van mijn collectie dus; tevens verdringt het het 'Scottish Student Songbook' van de plaats "oudste studentenzangboek in de collectie"... en dat voor 'n stelletje Hollanders. Il faut le faire...