Een collectie studenticae, uit Brussel en de wereld

   

Zangboeken

Zangboeken waren het eigenlijke begin van mijn collectie. Ik begon deze her en der te verzamelen. Liefst met partituren en op den duur ook meer gericht op "staan er studentikoze liederen in". Van daaruit groeide later de collectie van studentenliedboeken, eerst hoofdzakelijk gericht op de Brusselse studentenliedboeken maar al snel uitbreiding nemend tot liedboeken van buiten Brussel en uiteindelijk studentenliedboeken van over zowat de hele wereld.

Brussel

Binnen de Brusselse studentenliedboekwereld zijn er 2 grote polen. Langs de ene kant heb je de studentenliedboeken aan de Brusselse "Université Libre de Bruxelles" en langs de andere kant de zangtradities van de Nederlandstalige confraters aan deze universiteit en later ook aan de "Vrije Universiteit Brussel".

De Brusselse liedboeken zijn dan ook voornamelijk enerzijds de Fleurs du Mâle, die al van begin de 20ste eeuw gebruikt werden aan de U.L.B. en anderzijds de Studentencodex zoals deze werd uitgegeven door de Polytechnische Kring V.Z.W. sinds 1978.

Daarnaast zijn er ook enkele andere vermeldenswaardige initiatieven, zoals de BSK Codex, uitgegeven door het Brussels Senioren Konvent en de Carpe Diem, uitgegeven door de Guilde Polytechnique van de ULB. De Corporatio Brabantia Bruxellensis gaf al 2 maal een "Florex" uit, met daarin een schat aan liederen die niet aanwezig zijn in de Fleurs du Mâle, noch in de VUB Codex. De tweede versie van de Florex had 2 delen, het eerste deel is volledig toegewijd aan de kring / club / verbondsliederen van de in België aanwezige studentenverenigingen, het tweede deel is, zoals de Florex I, een thematisch geschikt liederboek.

België

In Vlaanderen wordt het studentenliederboek spectrum voornamelijk beheerst door de uitgave van de studentencodex van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (K.V.H.V.) die aan zowat alle Vlaamse Universiteiten (behalve de VUB) hét referentiewerk is. Naast dit liederboek zijn er echter andere initiatieven geweest, met meer of minder succes, en ook voor de uitgaves van de K.V.H.V. codexen was er al een zangtraditie bij studerend Vlaanderen.

In Wallonië is voornamelijk de Bitu Magnifique een referentie binnen het studentenleven, al wordt bij vele verenigingen ook de Carpe Diem gebruikt.    © Klaas Chielens - 2007