Een collectie studenticae, uit Brussel en de wereld

   

Orde der Kapotte Klakken
Ontwerp: Jan van de Vel

Opmerkingen: Oudstudentenorde voor mensen die zich verdienstelijk gemaakt hebben binnen bepaalde BSK kringen. Deze Orde telt voornamelijk oud bestuursleden van 't VAT (zie ook de letters op de klak.

     © Klaas Chielens - 2007-2008