Een collectie studenticae, uit Brussel en de wereld

   

Princelycke Orde van de Bedelzak
Uitgegeven door: Orde van de Bedelzak

Opmerkingen:

De Orde van de Bedelzak is een Orde die verdienstelijke VUB'ers onderscheidt. Een van de belangrijke vereisten is dat de personen die de onderscheiding krijgen zich belangenloos hebben ingezet.

De leden hoeven geen gedoopte studenten te zijn en de verdiensten waarvoor ze onderscheiden worden kan betrekking hebben op verschillende zaken, zowel binnen het studentenleven als binnen de studentenvertegenwoordiging alsandere verdiensten die de VUB en de uitstraling van de VUB ten goede komen.

De Orde werd opgericht in 1989 en kent momenteel (2008) een heropleving. Ik kreeg zelf het ereteken voor verdiensten zoals o.m. het organiseren van het Vrijzinnig Zangfeest van Vlaanderen, het heroprichten van Folklore Academie en verdere inzet in het studentenleven.    © Klaas Chielens - 2007-2008