Een collectie studenticae, uit Brussel en de wereld

   

VUB Zangboeken

Er is al vroeg sprake van een zangtraditie bij Nederlandstalige studenten op de U.L.B.. Wellicht kwam dit onder invloed van Vlaamse studenten in Gent en andere studentensteden die al zeker sinds het begin van de 20ste eeuw hun eigen zangboeken hadden of gebruik maakten van zangboeken die niet noodzakelijk voor studenten waren bedoeld. In Leuven kwam in 1901 voor het eerst een echt 'Belgisch' studentenzangboek uit en het mag aangenomen worden dat ook in de thuisclubs van de Vlaamse U.L.B. studenten, waar zijn in contact kwamen met studenten die in andere steden studeerden, zangtradities waren.

Op die manier kwam het gezang ook al snel naar de U.L.B. overgewaaid. We zien dan ook al snel een aantal Nederlandstalige liederen, meestal schunnig van aard, opduiken in de vroege Fleurs du Mâle. Later zal ook het Brussels StudentenGenootschap, actief op de U.L.B. liedboeken uitbrengen, met een bijhorende 'clubcodeks' met reglementen voor het verloop van clubavonden.

In de jaren 70 kwam er een gestructuriseerde organisatie, het codexfonds, tot stand onder de leiding van toenmalig PK praeses Leo Ven. Sindsdien verloopt de uitgave van de "Codex Studiosorum Bruxellensis" gestructureerd en worden er op geregelde tijdstippen nieuwe edities verzorgd, sinds 2002 ook met tekeningen, vaak uit andere studentenliedbundels of publicaties. Vanaf 2002 kwam een samenwerking tot stand met het Brussels SeniorenKonvent, dat 1x een eigen codex had uitgegeven.

Anders dan bij de zangbundels van de ULB, de Fleurs du Mäle, is de codex van de VUB niet verschillend qua uitzicht door de jaren heen. Er zijn in totaal 6 verschillende covers geweest. Desondanks zijn er wel verschillen tussen de uitgaves, voornamelijk wat betreft liedjeskeuze en voorwoorden. De verschillende voorkanten van de "PK Codexen" zijn:

-1e druk tot 6e druk: oranje kaft (slap) met tekening 'klauwaert ende geus' en ringbinding
-6e druk (1984): volledig zwarte slappe kaft
-7e druk (1985): slappe zwarte kaft met tekening 'klauwaert ende geus'
-8e tot 10e druk: oranje blanje bleu kaft (slap) met tekening 'klauwaert ende geus'
-11e, 12e & 13e druk (1993-1995-1998): zwarte harde kaft met kleine tekening 'klauwaert ende geus'
-14e & 15e druk (2002-2005): zwarte harde kaft met kleine tekening van student met pint.

en daarnaast, uitgegeven door het BSG:

- Geuzenpsalm BSG (3e druk)    © Klaas Chielens - 2007-2008