Een collectie studenticae, uit Brussel en de wereld

   

Andere Medailles

Voor verschillende gelegenheden brengen Kringen en Verenigingen medailles of eretekens uit. Soms dienen deze gewoon ter versiering van de klak of calotte of ander studentikoos hoofddeksel, andere eretekens zijn precies dit en duiden een of andere 'verdienste' of 'graad' aan binnen of voor een bepaalde vereniging.

De traditie van Vleks (de medaille om rond de nek te hangen, naar het oud-Brussels woord voor 'blik') is een eerder Franstalige traditie al vind je er in het Nederlandse taalgedeelte ook wel enige. Meestal zijn dit 'tongue in cheek' verwijzingen (zoals bvb. de Sympathieke en Uiterst Luidruchtige Orde der Kapotte Klakken) of aanduidingen van een bepaalde status/graad (zoals vb. de Vlek van de Gilde (VUB) die aantoont dat de drager de graad van Geus heeft bereikt). Aan de VUB is nu slechts 1 kring meer die nog Vleks 'uitdeelt' en dat is de "Orde van Themis", de prosenioren orde van het Vlaams RechtsGenootschap. Verder zijn er zowel binnen de Wetenschappelijke Kring als bij de Kring van Economische, Politieke en Sociale wetenschappen ooit 'verdienstenordes" geweest die ook eretekens uitdeelden maar die zijn inmiddels geruime tijd geleden ter ziele gegaan. De "Orde van de Bedelzak" is een verdienstenorde voor de volledige VUB en wordt geleid door een Commandeur. De "Orde van de Bedelzak" wordt toegekend aan zij die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor de VUB en de verspreiding van het gedachtengoed dat leeft aan de universiteit.

Vleks

De Gilde

De Sympathieke en Uiterst Luidruchtige Orde der Kapotte Klakken

De Princelycke Orde van de Bedelzak

Verjaardags - Medailles

Guilde Polytech

Kinneke Baba

Gelegenheidsmedailles

50 uren Cantus

Andere Medailles

Zangfeest VUB

Jury St-V (ULB & VUB)

G.R.A.C.E.

't VAT

Doopmedaille Popo    © Klaas Chielens - 2007-2008