JunkieverdrietTijdens zijn leven verschenen van Jotie T' Hooft slechts enkele bundels. Zijn debuut, Schreeuwlandschap verscheen in 1975. Kort daarna verscheen Junkieverdriet dat bekroont werd met de Reina Prinsen Geerlinsprijs. Deze bundels zijn nog moeilijk te vinden, zelfs in antiquariaten.

In 1997 werden, naar aanleiding van het 20 jaar overlijden van Jotie T' Hooft 2 nieuwe bundels uitgebracht waarin de beste gedichten zijn opgenomen. In mij is ontstuitbaar de doodsbloem ontloken (Manteau) en Een pijl in het niet. Een leven in teksten. (Houtekiet). Dit laatste boek bevat een selectie uit de omvangrijke hoeveelheid nagelaten brieven, verhalen, gedichten, dagboekfragmenten, artikels, interviews en recensies. In feite gaat het hier om een semi-autobiografie. Het werd in 2006, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Jotie T'Hooft opnieuw uitgegeven maar lijkt ook nu reeds uitgeput.

Eveneens in 1997 verscheen een uitvoerige biografie over Jotie T'Hooft van de hand van Jean-Paul Mulders en Annick Lesage. 'Een zeer treurige prins' is de eerste volwaardige biografie die over het leven van Jotie t'Hooft geschreven is. Het boek geeft ons een boeiende beschrijving van een te kort dichtersleven. Het biedt ons bovendien een aantal prachtige gedichten, foto's en antwoorden op vragen die na zijn tragische dood onopgelost bleven.

Zoeken naar boeken van Jotie T'Hooft is een bezigheid op zich. Antiquariaten online en offline zijn een goede plek om te beginnen met de zoektocht.